Elantra V 2010-2014

  • 4+64 Gb
    Магнитола для Hyundai Elantra V (2010-2015), Avante (2010-2013), 4+64 Gb, DSP, IPS, 9" Android 8, DjAvto 4354-4377
    30 880
  • Tesla
    Магнитола Tesla для Hyundai Elantra V (2010-2015) 4+32 Gb, IPS, 9.5" Android 8 DjAvto 4235
    47 200  45 696